LÆSERBREV: DN Rebilds formand beklager boligprojekt ved Mastrup Søerne

KRITIK: I DN-Rebild er det med stor beklagelse, at vi ser byrådets positive tilkendegivelse omkring udvidelse af et boligområde ned i det rekreative areal ved Mastrup Søerne.

En sådan udvidelse er vi bestemt imod. Såfremt der fremlægges en lokalplan, der inddrager det rekreative areal til bebyggelse, vil vi protestere og klage.

Dette rekreative areal ved Mastrupsøerne var oprindeligt en del af Mastrup-ådals fredningen.

Men den daværende Støvring Kommune fik Fredningsnævnet til at trække det ud af fredningen mod det med en lokalplan blev sikret, at Mastrup Søerne og de omkringliggende slugter blev friholdt for bebyggelse, hvilket kan læses i fredningsdokumentet.

Den aftalte lokalplan, som sikrede disse rekreative arealer, blev vedtaget.

Gamle aftaler tilsidesættes

Dengang kunne ingen vel have forstillet sig, at der her 30 år senere var et byråd, som tilsidesætter gamle aftaler og ofrer rekreative arealer til bebyggelse.

Det er en meget kortsigtet planlægning.

Alle undersøgelser viser, at en sådan intensiv udnyttelse gør byerne mindre attraktive for fremtidig bosætning.

Hvorimod de byer, der forstår at integrere og bevare grønne arealer, fastholder deres værdi.

Rebild Kommune glemmer i øvrigt også deres egen planlægning, for såvel i Kommuneplanen som i Natur- og Friluftpolitikken er vigtigheden af bynær natur fremhævet.

Del på Facebook Del på Twitter Del på mail
Henter...