LÆSERBREV: Materielgårdens fritidsmuligheder vigtige at få ud over i tæt samspil med foreninger og det uformelle fritidsliv

STØVRING: Igennem en årrække har vi set udviklingen blomstre i og omkring Støvring.

Der sælges grunde i Øster Hornum, Sørup, Skørping, Suldrup og nu sker der glædeligvis også noget i Haverslev såvel som i andre områder af kommunen.

Dette er yderst glædelig for en kommune tæt på Aalborg, men i takt med vækst følger, at vi som politikere skal være på forkant med - både hvad angår fritidsliv, institutioner, skoler og sundhedstilbud.

Sundhedshus

Derfor er Materiel- gårdens fritidsmuligheder vigtige at få udover rampen i tæt samspil med foreninger samt det uformelle fritidsliv.

Derfor er det også glædeligt, at flere sundhedsfag- lige grupper kan se sig selv som en mulig del af det nye sundhedshus.

Og dermed bidrage til samling af flere forskellige sundhedstilbud under samme tag.

Opgaverne bliver flere de kommende år, og her er vi allerede ved at være på bagkant.

I februar åbnede akut- og rehabiliteringspladserne på Mastruplund, hvilket skaber pres på plejehjemspladserne.

Derfor har vi også igangsat udvidelse af Ådalscentret, så vi er parate til den udfordrende tendens, at flere desværre bliver demente i en yngre alder.

Dette er på ingen måde en god udvikling.

Men som politikere skal vi forholde og til det og reagere, så vi sikrer en kommune, med de rette tilbud og den rette faglighed.

Glædeligvis kommer der stadig flere småbørn.

Her skal vi være på forkant, så vi ikke kommer ud i brandslukning igen.

At tiltrække medarbejdere

Det samme gælder tiltrækning af medarbejdere, lige fra sundhedsplejesker til sundhedsassistenter, så vi kan sikre at vores borgere uanset alder får den rette omsorg og pleje i ordentlige rammer.

Konservative vil forsætte med at forfølge mulige opkøb for at være på forkant. Først slog vi et slag for at købe området op ad Viborgvej ved seneste store skoleombygning, men dette vandt ikke gehør.

Senere ønskede vi at købe den gamle gård ved Mastrup søerne tæt ved stisystemet, men ej heller her, kunne der sikres et flertal.

Senest ønskede vi at Rebild kommune skulle købe Spar Nord banken, og at vi skulle forfølge tankerne fra paragraf 17, stk. 4 udvalget om at sikre hele området som ønsket i helhedsplanen.

Vi finder det positivt og glædeligt, at så mange private er interesseret i at investere i Rebild.

Rebild I balance

Udviklingen giver mulighed for på lang sigt at sikre en sund kommune på flere fronter.

Men det tager tid, da vi først skal så, før vi kan høste.

Vigtigst er, at vi sikrer en kommune i balance.

Det seneste år er der arbejdet mere langsigtet med bolig- og erhvervsområderne i Rebild end tidligere for at kunne tiltrække nye erhvervsvirksomheder.

Men også forsat nye borgere.

Konservative ønsker at udvikle vores fælles Rebild i balance.

Del på Facebook Del på Twitter Del på mail
Henter...