Gerding Bylaug og Gerding Vandværk forleden holdt generalforsamling i én og samme ombæring

GERDING: Hvad gør vi for at få få solgt de tomme huse i byen?

Det var et af de spørgsmål, der i særlig grad optog forsamlingen, da Gerding Bylaug og Gerding Vandværk forleden holdt generalforsamling i én og samme ombæring.

Tidligere blev huse hurtigt solgt i Gerding, men selvom det er to rigtig gode huse, der aktuelt er til salg, kniber det nu øjensynligt med at finde købere.

Bylauget vil på den baggrund aktivt forsøge at støtte hussælgerne i deres bestræbelser på at få husene solgt.

Generelt har det ellers været et forholdsvis stille år for Gerding Bylaug, fremgik det af generalforsamlingen.

Et højdepunkt i 2018 var svampeturen med Karsten Kortbuks. Den var der stor interesse for at deltage i, og aktivitetsudvalget i Gerding er således opmuntret klar med en række nye arrangementer i 2019. Bl. a. vil der blive arrangeret fælles kanotur, ligesom der også er planlagt flere aftener med fællesspisning.

På vandværksgeneralforsamlingen var det store spændingsmoment, om der nu også var mødt deltagere nok til, at bestyrelsens forslag om at ændre selskabsformen fra et Interessentselskab til et andelsselskab, kunne blive vedtaget.

Det krævede repræsentanter for 11 af byens 21 vandværksinteressenter, og så mange lykkedes det lige akkurat at samle.

Med virkning fra 1, januar er Gerding Vandværk derfor nu et andelsselskab med begrænset ansvar (a.m.b.a.)

Et andet tema på generalforsamlingen var samarbejdet med de øvrige vandværker i Rebild Kommune.

En arbejdsgruppe på tværs af kommunens vandværker arbejder i øjeblikket frem mod et solidarisk samarbejde om beskyttelse af de boringsnære arealer, men hvorvidt det vil være favorabelt for Gerding er det endnu for tidligt at tage stilling til.

Nyvalgt til bestyrelsen i vandværket blev Anders Lindberg.

Han udgør nu sammen med Steen Møller, Jan Skovfoged og William Bluhme den samlede bestyrelse i Gerding Vandværk.

Del på Facebook Del på Twitter Del på mail
Henter...