Sådan ser de ud - medlemmerne af det nye verdensmålsudvalg i Rebild Kommune

REBILD: Det 14 mand store nyvalgte Verdensmåludvalg har nu været samlet for første gang.

Det foregik i byrådssalen på rådhuset i Støvring, hvor mødet ifølge initiativtager til udvalgets etablering Peter Hansen, blev indledt med at hver enkelt medlem præsenterede sig og fortalte om baggrunden for sin interesse for at deltage.

- Udvalget består at en repræsentant for hver af de seks partier og lister i byrådet samt ni borgere. Disse er udvalgt af forvaltningen blandt 18 tilmeldte interesserede. Med baggrund i medlemmernes alder, køn og baggrund synes jeg at Verdensmåludvalget er meget bredt repræsenteret, påpeger Peter Hansen.

Fokus på 10 af i alt 17 mål

Udvalgets opgave er at inspirere og rådgive byrådet om, hvordan Rebild Kommune sammen med kommunens borgerne kan arbejde med initiativer, der aktivt kan fremme fokus på FN’s verdensmål lokalt.

De ni borgere og seks byrådspolitikere, som udvalget består af, viste fra mødets start stor entusiasme og energi.

- Vi gennemgik de verdensmål, som hver enkelt prioriterer højt og nåede frem til at udvælge 10 af FN’s i alt 17 verdensmål, som vi nu i første omgang vil arbejde videre med. Afsættet for udvalgets næste planlagte møde ultimo november eller primo december bliver så verdensmål nummer 17, partnerskaber for handling, oplyser Peter Hansen.

Dialog med andre relevante

Planen er at Verdensmåludvalget vil holde mellem seks og otte møder frem til sommerferien 2020.

For at lade sig inspirere vil udvalget også tage kontakt til både gymnasiet i Støvring, ungerådet og ældrerådet i Rebild Kommune, Klima Rebild samt Netværk for Bæredygtig Erhvervsudvikling NordDanmark. - Sidstnævnte stod torsdag for et morgenmøde hos Business Park Nord i Støvring om en introduktion til FN’s Verdensmål, hvor Verdensmålsudvalget havde en repræsentant til stede i skikkelse af en af de ni borgere i udvalget. Et stort ønske i udvalget er også at få arrangeret et møde med deltagelse af professor ved Aarhus Universitet Steen Hildebrandt, der i den offentlige debat er meget engageret i FN’s 17 verdensmål for en bæredygtig udvikling, bemærker Peter Hansen.

Del på Facebook Del på Twitter Del på mail
Henter...