140-150 borgere mødte op for at diskutere byens fremtid

VALSGAARD: Der var stor interesse for et møde om Valsgaards fremtid, som borgerforeningen og de to lokale byrådsmedlemmer, Mette Binderup (S) og Helle Mølgaard (V), havde indkaldt til. 140-150 borgere mødte op på Valsgaard Skole, oplyser foreningens formand Henning Jochumsen.

Om udstykning til byggegrunde sagde udvalgsformand Jørgen Hammer (DF), at der har været forhandlinger med lodsejerne i byen, hvor man ikke har kunnet blive enige om betingelserne for overtagelsen af jorden. Kommunen påtænker en ekspropriation, og det resulterer i, at der først vil være byggegrunde til salg i december 2019 i Valsgaard nord.

Hvis private lodsejere er interesserede i at udstykke deres jord, vil kommunen se positivt på sagen.

Jacob Grønlund fra Grønlund Gruppen A/S fortalte om deres projekt på grunden bag forsamlingshuset, hvor han i øjeblikket er i gang med opførelsen af 17 huse, som forventes afsluttet i 2020. Han efterlyste nye grunde til fremtidige projekter.

Keld Schnoor fra Schnoor Plast oplyste, at han var interesseret i at udstykke de 12 tønder land jord, der ligger på Skovbovej overfor Skovbo Alle og Bavnehøjvej.

Tilhørerne fik mulighed for at stille spørgsmål til Jørgen Hammer (DF). Der blev spurgt om hvor lang tid sagsbehandlingen på udstykningen af nye byggegrunde er, og svaret var cirka otte-ni måneder for private udstykninger.

Henning Jochumsen fortalte om Byens Anlæg, Byskoven og muligheden for fremtidige delebiler i Valsgaard. Han understregede betydningen af at stå sammen i en borgerforening, og opfordrede borgerne til at melde sig ind i foreningen.

Byrådsmedlem Mette Binderup(S) orienterede om vuggestueplaner i Valsgaard, og fortalte at pga. de kommunale besparelser var vuggestuen taget af budgettet i mindst to år, og at de to millioner, kommune havde afsat til projektet, slet ikke ville være nok ved etablering af en vuggestue.

Byrådsmedlem Svend Skifter Andersen(S) orienterede kort om manglende lokaler til junior- og ungdomsklub, som jo tidligere har været I Valsgaard Hallen.

Han opfordrede byens borgere til at tænke kreativt, så der også i fremtiden er plads til ungdommen i byen, da der desværre ikke længere er plads til dem i hallens lokaler.

Som afslutning på aftenen var der mulighed for at stille spørgsmål til politikerne og formanden for borgerforeningen, der alle beredvilligt svarede, og skrev punkter ned, de ville gå videre med.

Det blev aftalt, at der skulle holdes et nyt møde næste år, så Valsgaard bliver mere synlig i kommunen. Et møde på Valsgaard Skole om byen Valsgaards fremtid havde deltagelse af 140-150 lokale borgere. Privatfoto

Del på Facebook Del på Twitter Del på mail
Henter...