Louise Appel Bjergbæk blev nyvalgt som afløser for Lynge Terp på formandsposten

STØVRING: Det vil vist ikke være nogen overdrivelse at hævde, at der blev skrevet lokal vandværkshistorie på årets generalforsamling i Støvring Vandværk.

Efter ikke mindre end 48 år som bestyrelsesmedlem - heraf de 35 år som formand - valgte Lynge Terp at sige stop og overlade det til nye kræfter at føre vandværket videre.

Den nu fhv. formand rettede i sin beretning en stor tak til sine bestyrelseskolleger - og til alle de håndværkere, som vandværket har arbejdet sammen med gennem årene.

Omvendt fik Lynge Terp selv pæne ord med på vejen fra næstformand Hans Jørgen Schmidt for sit lange virke og store arbejde for Støvring Vandværk.

Støvring Vandværk er på mange måder et rigtig godt billede på den eksplosive udvikling, Støvring gennemgår i disse år.

Dengang Lynge Terp kom ind i bestyrelsen talte vandværket blot 750 forbrugere.

I dag tæller Støvring Vandværk 3.453 andelshavere - heraf 113 nye, som er kommet til indenfor det seneste år.

Der blev i det forgangne år oppumpet 503,644 kubikmeter vand - en stigning på 57.286 kubikmeter.

Den store stigning hænger naturligvis delvist sammen med tilgangen af nye forbrugere, men skyldes også den ekstremt tørre sommer sidste år samt ændret aflæsningstidspunktet.

Alle vandanalyser lever indtil videre fuldt op til grænseværdierne.

Et af de større nyanlæg i 2019 bliver færdiggørelsen af boring fire på kildepladsen på Hæsumvej. Det skrider fremad med etableringen af den nye kildeplads, og der arbejdes pt. med et omfattende undersøgelsesprogram som er nødvendig for at få en indvindingstilladelse.

Den nye kildeplads forventes at blive færdig til efteråret, og derudover skal der bl. a. i 2019 lægges nye vandledninger fra Hobrovej langs Klepholmvej under banen til forsyning af nye udstykninger i Støvring Ådale.

Årsrapporten for 2018, som blev fremlagt af kasserer Kurt Rasmussen, viste et underskud på 93.488 kr.

Kurt Rasmussen og Jan Rytter blev begge genvalgt til bestyrelsen, mens Louise Appel Bjergbæk blev nyvalgt som afløser for Lynge Terp.

Bestyrelsen har efter generalforsamlingen konstitueret sig med Hans Jørgen Schmidt som formand, Jan Rytter som næstformand, Kurt Rasmussen som kasserer og sekretær og Kaj Kragelund og Louise Appel Bjergbæk som menige bestyrelsesmedlemmer.

Del på Facebook Del på Twitter Del på mail
Henter...