Småbørnsløftet, som Rebild Kommune netop har skrevet under på, siger i korthed. at alle børn har ret til en god start i livet

REBILD: Alle børn skal godt fra start.

Sådan lyder det såkaldte ”Småbørnsløfte”, som Rebild Kommune netop har tilsluttet sig på opfordring fra kommunens børne- og familieudvalg.

Småbørnsløftet handler grundlæggende om at give et løft til udsatte børn og sikre lighed i børns læring og udvikling fra de er helt små.

Det er en vigtig sag at støtte op om, betoner formanden for børne- og familieudvalget i Rebild, Thøger Elmelund Kristensen, (S).

- Småbørnsløftets mål er ambitiøse, aktuelle og vigtige at tilslutte sig, og vores børne- og ungdomspolitik er netop baseret på de værdier, der kommer til udtryk i Småbørnsløftet.

- Vi leverer en høj kvalitet i institutioner, skoler og anden kommunal indsats, hvor der sættes tidligt og målrettet ind over for udfordringer omkring børns trivsel.

- Det gør vi, fordi vi ved, det har så stor betydning for børnenes muligheder for udvikling og læring, fremhæver udvalgsformanden.

I forbindelse med vedtagelsen af kommunens nye budget for 2020, blev netop småbørnsområdet af samme grund opprioriteret med yderligere 3 mio. kr. til bedre normeringer.

To tredjedele af dette beløb fordeles særligt til områder med mange udsatte børn, gør Thøger Elmelund Kristensen opmærksom på.

Del på Facebook Del på Twitter Del på mail
Henter...