PATIENTER: Dalende belægningsgrad slet ikke dækkende for reelle behov

NORDJYLLAND: Region Nordjylland vil have patienterne tilbage.

Coronavirus har medført et drastisk fald i både antallet af henvisninger og i belægningen på sengeafsnittene i Psykiatrien.

Nu skal der gøres en indsats for at få patienterne tilbage, så der ikke sker forværring af sygdom eller ubehandlet sygdom.

Siden coronavirus ændrede danskernes hverdag, har Psykiatrien i Region Nordjylland oplevet næsten en halvering i antallet af henvisninger fra almen praksis og kommunernes PPR (Pædagogisk-Psykologisk-Rådgivning).

Belægningsgraden på sengeafsnittene er faldet fra et normalt niveau på cirka 85 procent til 56 procent i uge 15.

Samme tendens ses på landsplan.

Fra fysisk fremmøde til digitalt

Psykiatrien har ellers ikke nedlagt eller lukket funktioner i perioden, mens fysisk fremmøde og ambulatorium besøg overvejende er blevet omlagt til digitale løsninger som video- og telefonkonsultationer.

- Vi har et stort ansvar overfor de særligt sårbare grupper af borgere.

-Jeg er bekymret for, om tallene dækker over, at der er psykisk syge borgere, som ikke får den behandling, som de bør have.

- Derfor skal vi have vendt tendensen, så patienter fortsat henvender sig til lægen eller Psykiatrien med deres psykiske sygdom, siger regionsrådsformand Ulla Astman (S).

Klar til at modtage patienter

Psykiatrien er klar til at tage imod patienterne.

Ifølge lægefaglig direktør i Psykiatrien, Tina Gram Larsen, har Psykiatrien haft en åben tilgang, og det er også lykkedes gennem video- og telefonkonsultationer at fastholde kontakten med en stor del af patienterne, som var i gang med et behandlingsforløb.

Ligesom behandlingen på sengeafsnittene er tilrettelagt på en måde, så patienterne ikke udsættes for coronasmitte.

- Men det bekymrer mig, hvis psykiatriske patienter ikke får den behandling, de skal have.

Patienter kan trygt komme

- Derfor vil jeg understrege, at patienterne trygt kan komme hos os i Psykiatrien.

- Vi er klar til at behandle både ambulant og under indlæggelse - på trods af corona.

- Så henvend dig endelig til din behandler i Psykiatrien eller din egen læge, hvis du har behov for psykiatrisk behandling.

- Så finder vi sammen ud af, hvad der er det bedste tilbud ud fra din situation, opfordrer Tina Gram Larsen.

Del på Facebook Del på Twitter Del på mail
Henter...