Cafeteria- og køkkendriften er blandt andet placeret uden for idrætscentrets ansvar og økonomi

Der er blevet omstruktureret i Skørping Idrætscenter. Det betyder bl.a., at cafeteria- og køkkendriften skal placeres uden for Skørping Idrætscenters ansvar og økonomi.

Der midlertidigt ansat en erfaren køkkenchef og en kok, som skal varetage madlavningen. Skolemaden fortsætter.

I maj 2018 blev der indstillet og valgt nye kandidater til Skørping Idrætscenters repræsentantskab. I juni nedsatte repræsentantskabet et nyt forretningsudvalg.

En af de første opgaver for forretningsudvalget var at danne sig et overblik over den samlede forretning i Skørping Idrætscenter. Den bestod på det tidspunkt af to områder, som var tæt smeltet sammen, nemlig driften af idrætscenterets haller og arealer, samt driften af selve cafeteriet. Efter en del analysearbejde kom forretningsudvalget frem til, at driften af haller og arealer er Skørping Idrætscenters kernekompetence. Driften af køkken og cafeteria er sekundær.

Der er endvidere visse begrænsninger i at drive et cafeteria i en kommunalt støttet selvejende institution: Der må ikke skabes overskud, og der må reelt set ikke konkurreres mod virksomheder, som ikke modtager kommunal støtte.

Denne præmis bekræftede forretningsudvalget i deres tidligere antagelse i, at cafeteriadriften fremover bør placeres uden for Skørping Idrætscenters ansvar og økonomi. Cafeteriadriften lægger samtidig beslag på en stor del af de ledelsesmæssige og økonomiske ressourcer i idrætscenteret. Det betyder derfor at cafeteria- og køkkendriften nu bliver placeret uden for Skørping Idrætscenters ansvar og økonomi.

Forretningsudvalget mener dog, at det fortsat er relevant, at der er et velfungerende cafeteria og køkken i Skørping Idrætscenter.

Livet i centeret, og dermed cafeteriaet, er en vigtig del af idrætsoplevelsen, og der arbejdes nu på en løsning, der kan bevare eller udvikle cafeteria- og køkkendriften i nye rammer.

I en kort periode vil Skørping Idrætscenter fortsat have ansvaret for cafeteriadriften, herunder overholde forpligtelser og aftaler, som allerede er indgået med kunder - f.eks. aftale om levering af skolemad.

Til dette er der midlertidigt ansat en erfaren køkkenchef og en kok. Inden for kort vil man opleve ændringer med nye spændende tilbud og madoplevelser. De nye folk i køkkenet vil have fokus på sund mad lavet fra bunden, gerne med brug af lokale råvarer.

Alle disse omstruktureringer har medført omvæltninger og usikkerhed for medarbejderne i køkken og cafeteria. Det har ikke været en let beslutning at omstrukturere og skabe disse forandringer, men fokus har været på at fremtidssikre Skørping Idrætscenter som idrætsfacilitet for byen og områdets mange brugere.

Omlægningen har betydet, at der er blevet foretaget nogle svære, men desværre nødvendige, personalemæssige dispositioner, som har betydet opsigelser af personale.

Ledelsen i Skørping Idrætscenter opfordrer alle, der har deres gang i centret til at vise forståelse for både medarbejdere og centerledelse i denne overgangsperiode.

FAKTABOKS

Skørping Idrætscenter (SIC) er en kommunal støttet selvejende institution.

Repræsentantskabet for SIC er SICs øverste myndighed, og består af centerets ejerkreds, herunder Rebild kommune, IF FREM Skørping, Skørping skole og Teakwondo.

Repræsentantskabet nedsætter en bestyrelse (forretningsudvalget) som har ansvaret for centrets daglige drift.

Det er forretningsudvalget som bl.a. ansætter centerets daglig leder, lægger centerets strategi, har ansvar for centerets økonomi o.s.v., og som står ansvarlige for centerets drift i forhold til Repræsentantskabet.

Alle i forretningsudvalget er frivillige og aflønnes ikke.

Del på Facebook Del på Twitter Del på mail
Henter...