30 af Rebild Kommunes vandværker var repræsenteret på mødet, hvor det nye, fælles selskab blev stiftet, og 17 af vandværkerne har i første omgang skrevet under på, at de gerne vil deltage i samarbejdet om at sikre rent drikkevand.

REBILD: I Rebild Kommune er der 43 vandværker med flere end 10 forbrugere tilknyttet.

30 af disse var forleden repræsenteret på et møde, indkaldt af en arbejdsgruppe, der igennem det seneste års tid har arbejdet på at etablere et samarbejde mellem vandværkerne i Rebild Kommune.

På mødet gennemgik Hans Jørgen Schmidt, Støvring Vandværk, nøje det vedtægtsforslag, som arbejdsgruppen er nået frem til.

Arbejdsgruppens lægger op til, at samarbejdet skal rodfæstes i et andelsselskab med begrænset ansvar.

Formålet med samarbejdet er at sikre, at forsyningen med drikkevand i Rebild Kommune nu og i fremtiden kan ske med ikke-forurenet grundvand og uden videregående, permanente rensningsforanstaltninger.

For at sikre dét er det planen, at vandsamarbejdet skal deltage i grundvandsbeskyttelsesprojekter for de af myndighederne udpegede boringsnære beskyttelsesområder, og det vil betyde, at der hos de deltagende vandværker blive opkrævet et beløb til dækning af beskyttelsesforanstaltningerne.

Naturligvis var der på mødet en drøftelse af, hvor mange penge, der skal opkræves hos de enkelte deltagende vandværker, men efter nogen debat og gennemgang af det første års forventede omkostninger, blev det vedtaget, at der hos de deltagende vandværker skal opkræves 1,30 kr. plus moms pr. oppumpet kubikmeter vand.

Det er herefter op til det enkelte vandværk at beslutte, hvordan denne regning skal fordeles mellem forbrugerne.

De enkelte knaster i vedtægtsforslaget blev ellers hurtigt forhandlet på plads, og de endelige vedtægter kunne herefter underskrives af de vandværker, som har ønsket at tilslutte sig samarbejdet.

17 vandværker, som står for 58 pct. af vandmængden, kan umiddelbart tilslutte sig samarbejdet. Tre vandværker, der var forhindret i at deltage, har tilkendegivet, at de også gerne vil være med, mens de resterende vandværker gerne først lige vil drøfte tilbuddet med deres forbrugere.

Umiddelbart efter underskriftsceremonien blev der holdt stiftende generalforsamling i det nye vandselskab under ledelse af advokat Per Ovesen. Til at lede det nystiftede Amba-selskab valgte generalforsamlingen Louise Bjergbæk, Støvring Vandværk, Jan Lisberg, Terndrup Vandværk, Michael Sølgaard, Guldbæk Vandværk, Helle Jensen, Aarestrup, Christian Schmidt, Skørping Vandværk samt Johnny Kristensen, Sejlstrup Vandværk.

Del på Facebook Del på Twitter Del på mail
Henter...