Jane Pilgaard (46) ansat som ny teamkoordinator i konkurrence med felt på næsten 100 ansøgere

RebildPorten har ansat en ny teamkoordinator, nemlig Jane Pilgaard.

Hun blev valgt blandt et stærkt felt på knap 100 ansøgere.

Jane Pilgaard har mangeårig ledelses- og driftserfaring fra hotelbranchen, har været ansvarlig projektleder indenfor erhvervsturisme i Nordjylland, samt arbejdet med en lang række udviklingsprojekter indenfor turistbranchen.

Jane Pilgaard skal i sit nye job bl.a. arbejde med projektudvikling og funding, fordele og koordinere de daglige opgaver i RebildPorten, servicere turismeerhvervene, deltage i forskellige netværk og sikre indfrielse af RebildPortens strategi og handlingsplan i tæt samarbejde med resten af sit team.

- Vi glæder os rigtig meget over ansættelsen af Jane, som har en stærk profil og de rette kompetencer til at fortsætte videreudviklingen af RebildPorten og de mange indsatsområder, der skal brande vores område for at tiltrække turister til området.

- Samtidig har Jane et meget stort netværk indenfor erhvervsturisme både regionalt, nationalt og internationalt, som vi ser frem til at bringe i spil i Rebild, fremhæver Jane Bejlegaard Lindberg, erhvervs og turistchef i Rebild.

Jane Pilgaard vil den kommende tid komme rundt og besøge store dele af erhvervet, for derigennem at komme i dialog om fælles indsatser og mål for det kommende år.

- Jeg ser frem til at være med i et fagligt stærkt team på syv personer i RebildPorten. Og jeg glæder mig meget til at blive en del af videreudviklingen af denne enestående naturdestination og være med til at markere områdets muligheder og kulturelle og historiske fyrtårne endnu kraftigere på landkortet, erklærer Jane Pilgaard.

Den nye teamkoordinator er 46 år og er bosat i Dall Villaby i Aalborg Syd med sine tre børn.

Del på Facebook Del på Twitter Del på mail
Henter...