I december udkommer syvende udgave af bogserien ”Fortællinger fra Hurup”, udgivet af Øster Hurup Lokalhistoriske Arkiv.

ØSTER HURUP: - Bogen indeholder 10 fremragende fortællinger fortalt af 11 nuværende eller tidligere beboere i Hurup, der har villet give et indblik i en del af det liv, de har levet, fortæller formand Lars Sølgaard, og bogen er på 168 sider og fyldt med fotografier af steder og personer fra Øster Hurup.

Den første fortælling er om keramiker Jane Holt. Karen Myrup interviewede Jane Holt, men nåede ikke at fuldføre det, inden Jane døde i maj 2019. Karen har efter bedste evne prøvet at afslutte fortællingen om Jane.

De to fætre Preben Larsen og Kaj Anton Larsen fortæller om deres tid som fiskere i Ø. Hurup. Vi hører om fiskeriet i Hurup, da der stadig var fisk at fange. Dengang Ø. Hurup Havn var Hadsund Kommunes største arbejdsplads. Om arbejdet som fisker, forskellige fangstmetoder, fiskepladser, fiskeriets tilbagegang og meget mere.

Poul Futtrup, født i Hedegårde, beretter om sine barne- og ungdomsår i Ø. Hurup, om arbejdet og tiden som bagerlæring hos Lars Peter Madsen i Hurup Bageri. Om sejlads som bager på skibe der besejlede store dele af verden, inden han gik i land i Canada og opbyggede et stort foretagende indenfor bageribranchen.

På baggrund af tre radioudsendelser om skytte i Toft Skov, Laurits Jacobsen, fortælles om hans liv i Toft Skov og passion for naturen – om hans liv mellem kronhjorte, vildsvin og alle de andre dyr heriblandt en bisontyr, der en vinter trængte ud af indhegningen og forårsagede skræk og uro i Rønningen og hvorledes man på en snu måde fangede den.

Grethe Velling Andersen har studeret historien om et af byens ældste huse, ”Julles Hus”. Her får vi fortællingen fra husets start, der falder sammen med det første Hurup, da Hurupbro, kroen og skolen blev bygget. Vi følger gamle Hurup-slægter og deres liv helt op til i dag.

Søren Christian Jeppesen beretter om sin barndom og om mennesker og deres dagligdag og begivenheder i Ø. Hurup i den første halvdel af det 20. århundrede.

Skovfoged Birgit Knudsen har sammen med sin familie i mange år boet et liv mange kilometer fra nærmeste nabo, bag indhegningen om Toft reservatet. Et liv midt i Guds natur uden el, vand og varme fra offentlige værker. Birgit fortæller om sin tid i Toft Skov sammen med sin mand, skytte Peter Knudsen, børn, medarbejdere, årets gang, skov og dyr.

Højskoleforstander og udviklingschef Kjeld Søndergaard fortæller om sin barndom og tidligste ungdom i Ø. Hurup, der begyndte i 1952 og sluttede da Kræn Slejborg i en af Thygesens røde rutebiler for første gang kørte ham til Aalborg og en start på gymnasiet. Som søn af en fisker og hjemmesygeplejerske berettes om barndommens liv med skole, kammerater og leg og senere ungdomsklub og FDF.

Søster Boholm blev født på Hurup Vestergaard i 1936. Hun skildrer livet og de mennesker, der gennem årene havde deres gang på gården. Om begivenheder under krigen, Fredsegen, om skole, begivenheder i byen, børnefest med optog, gymnastik, dans og meget mere.

Til slut har Niels Jørgen Kjærsgaard et indlæg, han har givet titlen ”Erindringer”. Erindringer startende i Tuerne i 1944 som søn af Emma og Kristian Kjærsgaard. Han fortæller om sin mor og far, skoletiden og drengestreger, fritid med fodbold og badminton med Eigild Larsen som leder, om medlemskab af det lokale orkester, arbejde på landet hos Kristen Nørgaard, seminarie og ”på græs” i Hurup, arbejdet som lærer og badmintontræner.

- Med bog nr. 7 med fortællinger fra Hurup har Ø. Hurup Lokalhistoriske Arkiv i alt udgivet 68 erindringer. Værdifulde bidrag til gavn og fornøjelse for nutiden og vore efterkommere – erindringer der ellers med tiden vil gå i ”Den stor glemslens bog”, mener Lars Sølgaard.

Del på Facebook Del på Twitter Del på mail
Henter...