Placeret på Ottrupgård

SKØRPING: På Ottrupgård i Skørping er der netop afsat en hjertestarter, og dermed er der i området omkring Hanehøjvej, Hanesvinget, Præstegårdsheden og Ottrup Bakker en offentligt tilgængelig hjertestarter.

Samtidig med opsætning af hjertestarteren blev otte personer fra Ottrupgård og området omkring Ottrupgård uddannet i HLR – Hjerte-Lunge-Redning - der er den absolut vigtigste førstehjælp, da de første minutter med HLR afgør chancen for at overleve et hjertestop uden men.

Hjertestarteren – eller rettere AED (Automatisk Ekstern Defibrillator) - er i forbindelse med førstehjælpen en assistance, der kan stabilisere hjerterytmen og guide førstehjælperne under HLR-indsatsen.

Det er Tove Stendorf Hansen og Naia Lodberg Isaksen fra Ottrupgård, som søgte Trygfonden om en hjertestarter til området.

Hvert år rammer et hjertestop ca. 3.500 danskere. Heri er ikke medregnet hjertestop på hospitaler, plejecentre og lignende.

Da tiden er den vigtigste faktor for at overleve et hjertestop uden men, er det en god ide at have to apps på sin mobiltelefon.

Dels 112, der automatisk giver ambulance en meget nøjagtig placering, dels Hjertestarter, der viser, hvor den nærmeste hjertestarter er.

Del på Facebook Del på Twitter Del på mail
Henter...