Borgmester Leon Sebbelin - opfordrer på det kraftigste borgerne til at melde sig til nyt udvalg, som skal se på bæredygtighed i Rebild Kommune

REBILD: Paragraf 17, stk. 4... Gaab.

Sådan vil mange af Rebild Kommunes borgere sikkert spontant reagere, når de hører, at kommunen gerne vil have dem til at gå aktivt ind i et lokalt paragraf 17, stk. 4-udvalg.

Men arbejdet i udvalget er faktisk meget spændende og yderst vedkommende for kommunens borgere, forsikrer borgmester Leon Sebbelin (RV).

- Vi annoncerer netop nu i lokalavisen og på kommunens Facebook-side for at gøre borgerne opmærksomme på initiativet, og så håber vi på at få en masse ansøgninger fra interesserede borgere, siger han.

Et paragraf 17, stk. 4-udvalg er et midlertidigt politisk udvalg, som en kommunalbestyrelse kan nedsætte til at varetage særlige opgaver af rådgivende eller forberedende karakter, og i det konkrete tilfælde handler det om at være med til at bestemme, hvordan Rebild Kommune konkret kan arbejde med bæredygtighed og på den måde støtte op om FN’s verdensmål.

- Vores erfaringer med at inddrage borgere i et rådgivende udvalg som dette er virkelig gode. Vi gjorde det i forbindelse med udviklingen af helhedsplanen for Støvring, og det giver virkelig noget. Der kommer andre øjne og perspektiver på tingene. Det bliver vedkommende, konkret og kommer tæt på hverdagen. Derfor har vi valgt at gøre det igen.

- Vi vil gerne borgerinddragelse i Rebild Kommune, og det her er en af måderne, vi gør det på, lyder det fra en engageret borgmester.

Det er planen, at det nye paragraf 17, stk. 4-udvalg skal bestå af i alt 15 medlemmer: seks byråds-medlemmer (en fra hver af de politiske grupper) og ni borgere.

Der er med andre ord ni pladser i udvalget, som interesserede borgere kan byde ind på.

Medlemmerne udpeges i løbet af september, udvalget træder første gang sammen i oktober, og arbejdet forventes afsluttet til sommerferien 2020.

Interesserede opfordres til at sende kommunen en kort motivation for, hvorfor de gerne vil være med i udvalget senest mandag 2. september kl. 8.

Kommunen er især ude efter borgere med faglig indsigt og/eller interesse indenfor sundhed, uddannelse og job, klima og bæredygtig energi, erhvervsliv og -produktion, bæredygtig udvikling af byer og lokalsamfund, beskyttelse af natur og ressourcer samt partnerskaber i bred forstand, herunder frivillighed og foreningsliv.

Del på Facebook Del på Twitter Del på mail
Henter...