Mariagerfjord Erhvervsråd rådgiver på møde i Arden om de de nye bestemmelser om fejl, forsinkelser, erstatninger og andre sanktioner

ARDEN: Bestemmelserne AB 92, ABT 93 og ABR 89 gælder ikke længere.

I stedet skal du rette blikket mod .... AB 18 og ABR 18 .....

Hvad ???

For almindelige dødelige lyder ovennævnte jo som alt andet end hverdagssnak.

Men som begreber har forkortelserne daglig betydning for byggeriets parter.

De handler om de almindelige betingelser - AB - for bygge- og anlægsarbejder.

Møde i Arden

Hvis du ikke er opdateret på de nye retningslinjer i de nye aftalevilkår, vil Mariagerfjord Erhvervsråd gerne hjælpe til.

Det foregår torsdag 17. januar klokken 15.30 til 17 på kommunekontoret i Arden - hos Teknik & Miljø i østergade 22, hvor advokat Lars Kühnel fra Advokatkontoret Kühnel holder oplæg.

Han har speciale i erstatnings- og entrepriseret og underviser i faget på jurastudiet ved Aalborg Universitet som ekstern lektor på ottende år.

Lars Kühnel behandler løbende hundredvis af erstatningssager mod forsikringsselskaber og har gjort det i mange år.

Regler med lang historie

Han arbejder primært med erhvervsrådgivning, herunder bestyrelsesarbejde og lejeret - og så står Lars Kühnel forresten i spidsen for den del af Hobro IK, som driver superligaholdet.

De almindelige betingelser for bygge- og anlægsarbejder har en lang historie med flere revisioner bag sig.

Det tidligere aftaledokument, AB 92, blev vedtaget for mere end 20 år siden.

Men selve AB systemet har mere end 100 års historie bag sig.

Og de første sæt standardvilkår for byggearbejder blev udarbejdet i slutningen af 1800-tallet.

Siden hen er det blevet revideret med cirka 20 års mellemrum.

Og således også nu.

Effektivt og gennemsigtigt

Formålet med det reviderede AB system er at sikre et mere velfungerende, effektivt og gennemsigtigt aftalesystem.

Det aftalesystem skal blandt andet være internationalt genkendeligt og anvendeligt på alle entrepriseformer.

Der er kort sagt sket en markant udvikling i byggebranchen.

Eksempelvis præciserer AB 18 en række forhold og skærpede krav til den tidsplan, som udbudsmaterialet indeholder.

Herunder krav om tidsfristforlængelser og erstatning for forsinkelse. Begge dele er hyppige årsager til uenighed og tvister mellem entreprenør og bygherre.

Tvister kan forebygges

Erfaringen viser, at en del af disse tvister kan forebygges gennem effektiv planlægning af byggeriet, inden udførelsen starter.

Derfor har planlægning været en del af AB udvalgets hovedfokus.

Både AB 18 og ABR 18 indeholder bestemmelser, som detailregulerer kravene til parternes tidsplaner og tilskynder løbende dialog om projektet.

- Helt overordnet stilles som krav, at parterne bliver meget præcise på, hvad en aftale indeholder.

Aftalen skal således indeholde en præcis beskrivelse af opgaven og ydelser samt alle vigtige forudsætninger for aftaleforholdet, præciserer Michael Christiansen, erhvervschef hos Mariagerfjord Erhvervsråd.

Nemmere at prissætte

- Det gør det nemmere at prissætte rådgiverydelsen og skabe klarhed over, hvornår der er tale om ændringer.

- Samtidig er der kommet større fokus på manglende overholdelse af aftalen, som kan sanktioneres.

- Det gælder både manglende ydelser, projekteringsfejl og forsinkelse, uddyber erhvervschefen

Arkitekter og ingeniører skal fremover sikre sig, at bygherrerne har beskrevet opgaven tilstrækkeligt præcist.

Omvendt skal rådgiverne stramme op på sine procedurer. Man skal eksempelvis varsle, hvis man mener, at et bygherrekrav rækker ud over for aftalen.

Mere præcise regler

Forglemmelser og fejl i projektet samt forsinkelser sanktioneres.

- De nye AB regler er blevet langt mere præcise og har fået inkorporeret en masse god entrepriseretlig praksis, vurderer oplægsholder Lars Kühnel.

- Men reglerne rummer også nogle nyskabelser på flere områder, som alle, der arbejder med byggeri, skal kende.

Gør man det, burde det blive langt lettere at undgå tvister. Specielt, hvis man som entreprenør har udformet sit tilbud i overensstemmelse med de nye regelsæt, anfører Lars Kühnel.

Del på Facebook Del på Twitter Del på mail
Henter...