Vandværkerne i Rebilds idéer blev præsenteret på et velbesøgt stormøde

REBILD: En arbejdsgruppe valgt blandt alle Rebild Kommunes vandværker har i nogle måneder arbejdet på et oplæg til samarbejde mellem kommunens vandværker. Ideerne til samarbejdet er blevet præsenteret på et stormøde, hvor næsten alle kommunens vandværker var repræsenteret.

Arbejdsgruppen fremlagde på mødet ideerne til dannelse af et Andelsselskab(Amba). Baggrunden for forslaget om selskabsdannelsen skyldes et lovkrav om at beskytte de boringsnære områder, en beskyttelseszone, som er fastlagt for hvert enkelt vandværk.

Alle vandværker skal med lodsejerne, der har arealer indenfor beskyttelseszonen aftale vilkår for anvendelsen af arealerne, så der ikke anvendes pesticider eller andre kemikalier på arealerne.

Det betyder, at der kan opstå krav om kompensation til lodsejerne, evt. krav om at vandværkerne skal købe de pågældende arealer.

For flere vandværker kan der blive tale om betydelige beløb, som egentlig skal udredes af det enkelte vandværks forbrugere.

Arbejdsgruppen ønsker at alle vandværker skal stå sammen om en solidarisk løsning, så udgifterne ved beskyttelseszonerne kan blive dækket via det foreslåede Amba. På den måde vil alle forbrugere bidrage ensartet til grundvandsbeskyttelse uanset forholdene i det enkelte vandværk.

I første omgang forventer arbejdsgruppen at prisen for vand vil stige med 1 til 1,50 kr. pr. kubikmeter, hvilket for den enkelte private forbruger vil betyde en årlig meromkostning på cirka 300 kr.

Del på Facebook Del på Twitter Del på mail
Henter...