Lokalafdelingen af Danmarks Naturfredningsforening i Rebild Kommune inviterer til årsmøde i Rebildcentret

REBILD: Lokalafdelingen af Danmarks Naturfredningsforening i Rebild Kommune inviterer til årsmøde i Rebildcentret onsdag 27. november, hvor der bliver sat fokus på den vilde natur.

Aftenen begynder nemlig med et oplæg fra skovrider Bendt Egede Andersen og skovfoged Leif Lyngsøe fra Naturstyrelsen. De vil især fortælle om området Rise Skov i Lindenborg Ådal, hvor staten i år har købt 168 hektar og siden har sat 20 vilde langelandske ponyer ud.

Rise Skov støder op til den statsligt ejede og fredede egeskov, Skindbjerglund, som er på 57 hektar, og målet er nu at skabe et større sammenhængende naturområde med urørt skov og genskabte, tørre overdrev, som er blevet en truet landskabsart i Danmark.

Dermed øges biodiversiteten. Både i den urørte skov og på overdrevene skulle mange flere arter af planter, insekter og fugle få bedre levevilkår.

På DN’s årsmøde i Rebild vil de to skovfolk fortælle nærmere om planerne og om hvilken effekt de forventer at få af naturplejen med vilde heste.

Mødets deltagere får også mulighed for at spørge ind til andre naturplejetiltag i den fælles statsnatur.

Efter oplægget og en økologisk forfriskning fortæller lokalformand Anette Bruun Hansen om de sager, som de frivillige naturbeskyttere i DN Rebild har taget op i løbet af det forgangne år. Lokalbestyrelsen tager også meget gerne imod forslag til nye aktiviteter. Aftenen afsluttes med valg til bestyrelsen.

Alle er velkomne til mødet uanset medlemskab af foreningen.

Del på Facebook Del på Twitter Del på mail
Henter...