Som Rebildguide kan man få en gang i mellem få opgaver, der kan være lidt udfordrende i forhold til den røde tråd.

REBILD: Rebild-guide Ole Jensen fik eksempelvis for nylig oplægget ”Hvordan blev Rebild Bakker skabt, hvordan blev bakkerne til nationalpark og hvor kan man se spor fra Anden Verdenskrig?.

Der er tale om et stort spænd - både i tid og i indhold.

Oprindeligt er Rebild Bakker dannet efter den sidste istid, hvor smeltevandsrender var med til at forme et helt specielt landskab. Bakkerne er reelt set ikke bakker, men giver et indtryk heraf ved at ligge ud til den brede Lindenborg Ådal.

Gæsterne på turen fik blandt andet vist Sønderkol, hvorfra der er et flot udsigt over bakkerne.

Det var dette landskab, som Max Henius var så betaget af, at han gennem sit virke i danske foreninger i USA var med til at samle penge ind til opkøb af 140 tønder land.

Det var ønsket, at området skulle gives til den danske stat, at der altid skulle være adgang for offentligheden og at dansk-amerikanerne måtte afholde fester den 4. juli og på andre amerikanske mindedage. Der var desuden et vilkår om, at området skulle henligge som natur – et dansk hedelandskab.

Rebild-guide Ole Jensen kunne undervejs fortælle, at Max Henius i en del år havde en sommerbolig i Rebild Bakker, der fik øgenavnet Ørnereden. Et øgenavn, der opstod fordi Max Henius blev kaldt ”Ørnen”. Tæt på det sted, hvor resterne af soklen kan ses, blev i 1937 rejst en buste af Max Henius.

Det er denne buste, som Ole Jensen kunne fortælle giver en tæt kobling til Den anden Verdenskrig.

Når de tyske soldater på observationsposten i Rebild Bakker kedede sig eller havde brug for lidt skydetræning, så skete det, at der blev skudt til måls efter busten. Mærker i tindingen og næsen vidner om, at der har været flere træffere.

Som afslutning på turen fik de ni deltagere forevist ”Bette Berlin”, der ligger i nærheden af Fræer.

Her havde tyskerne en stor radarstation, hvorfra man kunne overvåge blandt andet det meste af Kattegat.

Efter krigen var området flygtningelejr for flere end 2000 tyske flygtninge.

Når man som gæst på en tur med Rebildguiderne står her en lidt regnfuld sommerdag, er det svært at forestille sig dette område som andet end en fredelig græseng.

Del på Facebook Del på Twitter Del på mail
Henter...