Afdelingsdirektør Ella Møller, Jutlander Bank i Skørping, glæder sig over at kunne være med til at støtte lokale initiativer

Det har stor betydning, men det vækker også stor glæde i forhold til arbejdet i lokalområdet for afdelingsdirektør Ella Møller i Jutlander Banks Skørping-afdeling, at hun har en stor og økonomisk stærk fond i ryggen.

- Eksempelvis tænkte jeg, da julebelysningen blev tændt i gaderne i Skørping, at den seneste udvidelse af julebelysningen var et resultat af en donation fra fonden. Det skaber lokal stolthed for mig, der jo reelt er ansat til at udvikle bankens forretninger i lokalområdet, at vide, at fondens donationer støtter op omkring gode tiltag, der ikke løftes på anden vis. Det er til gavn for de mange ildsjæle og de mange gode idéer, der skal have lidt starthjælp.

Pengene i henholdsvis Jutlander Fonden Himmerland og Jutlander Fonden Hobro kan henføres til de fusionerede pengeinstitutter, Sparekassen Hobro og Sparekassen Himmerland, som i 2014 blev til Jutlander Bank.

Samlet set ejer fondene 2/3-del af bankens aktiekapital, og det er afkastet herfra, som via donationer reelt set gives tilbage til lokalområdet.

- Så man kan sige, at de penge som banken tjener i lokalområdet, i stor udstrækning gives tilbage for at styrke lokale initiativer, fælleskaber og fremme af gode idéer, fastslår afdelingsdirektør Ella Møller.

- Det kredsløb er vigtigt for mig, og det er især vigtigt for det lokalområde, som vi alle er en del af. I øvrigt tydeligt understreget af bankens mission om at realisere drømme og potentialer i dens forretningsområde.

- Det er naturligvis Fondens bestyrelse, der tager stilling til hvilke donationer, der fremmes. Men jeg kan, som bankens lokale repræsentant, blive taget med på råd, eller blive bedt om en uddybende kommentar. Rent praktisk er det sådan, at ansøgninger under 25.000 kr. behandles hver måned, mens større ansøgninger håndteres hvert kvartal, så der er tale om en hurtig beslutningsproces. Og det har faktisk ofte stor betydning, når lokale projekter skal søsættes, fastslår Ella Møller.

160 mio. til lokale formål

Og det er blevet til ganske mange penge siden 2014. For siden da er der nemlig uddelt ikke mindre end næsten 160 mio. kroner til støtte af gode lokale formål.

- Gennem årene er det blevet til både store og små projekter, som har nydt godt af den økonomiske håndsrækning, supplerer Ella Møller.

- Vi lægger vægt på, at projekterne er ambitiøse på hver deres måde, og at de retter sig mod fælleskaber og mennesker, der gør en forskel. Det er lige fra et stort og vigtigt tilskud til 100-Salen, der snart vil komme mange mennesker til gode i Skørping, men også til spil-sammen-arrangementer i Gl. Skørping, en tilbygning til Siem Forsamlingshus og nye kanoer til spejderne. Eller en donation til rideskolen, hvor jeg i øvrigt selv fik lejlighed til at genopfriske mine kundskaber som rytter, da donationen skulle overrækkes, slutter afdelingsdirektør Ella Møller i Jutlander Bank.

Del på Facebook Del på Twitter Del på mail
Henter...