Gæster i år Rebild Kommune lørdag 26. oktober

REBILD: Rebild Kommune deltager i Den Nordjyske Kulturaftale sammen med alle øvrige nordjyske kommuner og Region Nordjylland.

Kulturkaravane gæster i år Rebild Kommune lørdag 26. oktober.

Den består i år af aktiviteter, der leveres af de tre store kulturinstitutioner, nemlig Aalborg Symfoniorkester, Den Kongelige Ballet og Kunsten i Aalborg.

Formålet med årets kulturkaravane er at tage noget af den finkulturelle kunst af høj kunstnerisk kvalitet ud af sine vante rammer og præsentere den i øjenhøjde for borgerne.

Udover de tre kulturinstitutioners aktiviteter vil der på dagen være indslag fra lokale aktører.

Forud for den 26. oktober har de tre samarbejdspartnere således været til stede i kommunen, hvor de har afviklet workshops med lokale deltagere fra foreninger, skoleelever med flere.

Det er resultatet af disse workshops, som de lokale aktører fremviser den 26. oktober.

Rammerne for kulturkaravanens aktiviteter er at den foregår i én by i hver kommune på syv lokationer indenfor et geografisk lille område samt indenfor en tidsmæssig ramme på fire timer.

Rebild Kommune bidrager til Den Nordjyske Kulturaftale med 0,1 mio. kr.

Kultur- og fritidsudvalget har netop taget orienteringen om årets Kulturkaravane til efterretning.

Del på Facebook Del på Twitter Del på mail
Henter...