Efter 63 år er det nu slut med Bælum Sangkor - koret har nedlagt sig selv

BÆLUM: Efter to ekstraordinære generalforsamlinger er det nu en fastslået kendsgerning: Sangforeningen ”Bælum Sangkor” besluttet at lukke efter 63 år.

- For mange af os, der har været med gennem årene, er det vemodigt at sige farvel. Det skyldes bl. a. den ånd, der gennem mange år herskede i koret, ikke mindst forårsaget af stifteren og lederen gennem de første 39 år, ungdomsskoleforstander Gunnar Kragelund og hans kone Marie Kragelund, konstaterer et at kormedlemmerne, Hans Bjørn.

Gunnar Kragelund kom i efteråret 1954 til Bælum for at oprette en ungdomsskole. Det var i de bygninger, hvor der før havde været landbrugsskole. Da en vandhane skulle repareres, tilkaldtes den lokale smed, og mens han arbejdede, sang han af livets lyst, og derfor kom Kragelund og Holger Hansen, som smeden hed, til at tale om ”det at synge”. Holger Hansen foreslog Kragelund at oprette et sangkor. Sådan blev det, og den første øveaften var i november 1955.

Sammen med sin kone, Hanne, blev Erling Pehn, Bælum, medlem af Bælum Sangkor i 1962, og han husker stadig nogle af de allerførste sangere. Det var - udover nævnte Holger Hansen - kæmner Richard Binderup, stationsforstander Haubro, Sparenielsen, Michael Bundgaard fra Smidie og fra realskolen kom Edith Jørgensen og Svend Aage Højen.

Det første kor havde ca. 20 medlemmer. Erling Pehn fortæller, at man satsede meget på danske sange og danske komponister som Carl Nielsen og Laub, men det blev hurtigt udvidet, og det blev antallet af sangere også.

Korsangen blev aldrig kedelig, for Kragelunds viden om musikken og teksterne var omfattende, og samværet blev næsten som at være på en højskole. Og man sluttede altid med en sang fra Højskolesangbogen. En tradition der blev videreført længe efter Kragelunds ledelse.

Sidenhen indledtes et samarbejde med korene i Skørping og Store Brøndum.

- Hvert år i maj havde vi Rådhuskoncert i Terndrup, og vi var med til indvielsen af det nuværende Comwell Hotel i Rebild. Selv om Kragelunds uddannelse slet ikke var til det, kastede han os ud i store musikværker som f. eks. ”Fynsk Forår” af Carl Nielsen, Niels W. Gades ”Elverskud”, Haydns ”Årstiderne” og dele af Händels ”Messias” samt en del flere, fortæller Hans Bjørn.

Bælum Sangkor har i alle årene været medlem af Danske Folkekor, og herfra blev der i mange år udgivet nye værker, som koret i Bælum indlemmede i repertoiret.

En af de faste traditioner var, at koret den sidste søndag formiddag før jul stillede op på ”De gamles Hjem” i Terndrup. Pladsen kunne være lidt trang og lokalet måske ikke egnet til skønsang, men for beboerne og alle sangerne var denne tilbagevendende begivenhed noget, der hørte julen til. Traditionen døde desværre, da man fik ”ældrecenter”.

Gennem tiden har Bælum sangkor derudover deltaget i mange store stævner og rejser i både ind- og udland.

Da Kragelund fik problemer med sit helbred, tog Bjarne Martin over, og det viste sig at være et heldigt valg. Bjarne Martin, der havde været musiklærer på Sct. Annæ skole i København, var flyttet til Hadsund, og han gav hurtigt korsangerne i Bælum nye impulser. Repertoiret blev udvidet, og det blev antallet af sangere også, og en overgang talte koret flere end 40 sangere, der kom fra mange steder i Østhimmerland.

Bjarne Martin stillede dog også større krav til sangerne. Bl. a. forlangte han, at de skulle synge rent – helt rent! Det gik så vidt, at en tilhører efter en koncert i Terndrup kirke kom og sagde: ”Hvad pokker er I for et kor, I synger jo rent!”

Efter otte år ønskede Bjarne Martin imidlertid at stoppe. Han blev afløst af en ung og uprøvet dirigent, Hanne Møller. Hvad hun manglede af erfaring og kendskab til det klassiske repertoire, havde hun til gengæld i ”gåpåmod” og optimisme. Hendes styrke var hovedsageligt i den rytmiske musik, og det var også i hendes tid, der blev indledte samarbejde med organisten ved Bælum Kirke, Ingelise Bjørnvig, om medvirken i den årlige julekoncert i Bælum Kirke.

16 år blev det til med Hanne Møller som dirigent. Herefter valgte hun at at stoppe på grund af arbejdspres, og da antallet af sangere i mellemtiden var dalet, blev man i koret enige om, at der skulle ske noget overraskende for at holde liv i Bælum Sangkor.

- Det lykkedes ganske vist at lave to julekoncerter ved hjælp af en ”gæstedirigent”, men i længden måtte vi erkende, at patientens liv ikke stod til at redde, lyder det beklagende fra Hans Bjørn.

Bælum Sangkor har i alle 63 år holdt til på Østhimmerlands Ungdomsskole, hvor koret under skiftende forstandere altid er blevet godt modtaget.

Del på Facebook Del på Twitter Del på mail
Henter...