LÆSERBREV: Regionsrådsformand Ulla Astman (S) kommenterer

HIMMERLAND: Jeg har netop holdt møde med borgmestrene Mogens Gade, Birgit S. Hansen og Per Bech Laursen fra de tre kommuner, hvor lægevagtskonsultationsstederne i Skagen, Brovst og Farsø ophører som konsekvens af den nye aftale for lægevagten.

Konstruktivt møde

Vi havde et konstruktivt møde om mulige alternativer for nedlukningen af konsultationsstederne.

Vi har nu en dialog om, hvordan borgerne i de berørte kommuner kan kompenseres for den oplevede serviceforringelse, som den nye lægevagtsaftale medfører for nogle borgere.

Jeg kan sagtens forstå, at borgerne i de berørte områder har stillet sig kritiske overfor den nye aftale, for tryghed og lige adgang til sundhedsvæsenet er vigtigt.

Det er det også for Regionsrådet, hvor et flertal har stemt for aftalen.

Beslutningen om at nedlægge konsultationsstederne har været en lang og kompliceret proces.

Der mangler læger til vagter

Det har fra start stået klart, at PLO (Praktiserende Lægers Organisation) ikke kunne leve op til den nuværende lægevagtsaftale, fordi de mangler læger til at tage vagterne.

Derfor så vi også konsekvensen af dette for et par år siden, hvor PLO på egen hånd nedlagde lægevagtskonsultationsstedet i Brønderslev.

I forbindelse med aftalen om fremtidens lægevagt har PLO arbejdet for, at der skulle være konsultationssteder i Aalborg, Hjørring og Thisted.

Men i forhandlingerne om den nye aftale fik regionen kæmpet ind, at Frederikshavn og Hobro stadig har konsultationssteder, fordi der kommer rigtig mange borgere der.

Kørende lægevagt

For os i regionen har det også været vigtigt, at der stadig vil være en kørende lægevagt, som har mulighed for at tage på sygebesøg i borgerens eget hjem over alt i regionen.

Selv om der ophører med at være konsultationssteder tre steder i regionen, så er der samlet set tale om en robust aftale, der sikrer en god faglig sammenhæng.

En aftale, som lægerne også står fuldt på mål for, fordi den sikrer den rette hjælp.

I dag har borgerne fra Sydthy omkring 40 kilometer til nærmeste lægevagtskonsultationssted, som for dem er i Thisted.

Afstand på 40 kilometer

Den samme afstand på omkring 40 kilometer får borgerne fra Skagen, Brovst og Farsø i fremtiden.

Det betyder altså en serviceforringelse for borgerne, selvom de fremtidige vagtsteder bliver styrket med kompetencer fra akutafdelinger.

Regionens Akut- og Praksisudvalg vil på et møde 24. februar arbejde videre med de kompenserende tiltag.

Desuden vil region og kommuner i fællesskab på administrativt niveau undersøge mulighederne for kompenserende tiltag som følge af nedlukning af lægevagts-konsultationsstederne i Skagen, Brovst og Farsø.

Del på Facebook Del på Twitter Del på mail
Henter...