ROVFUGL: Dansk Ornitologisk Forbunds eksperter guider dig 23. februar

LILLE VILDMOSE: Har du lyst til at opleve Nordeuropas største vingefang, så tjek ind i Lille Vildmose på Ørnens Dag søndag 23. februar klokken 10 til 14.

Dansk Ornitologisk Forening står bag, og på Ørnens Dag har du rigtig gode muligheder for at mærke suset og opleve Nordeuropas største rovfugl, havørnen, også kaldet den flyvende dør.

På landsplan findes bor der over 300 ørne i Danmark.

Kyndige fuglefolk står klar til at fortælle succeshistorien om havørnen og vise den frem i teleskoper og kikkerter i Danmarks ørneland nummer et.

Her yngler to par kongeørne og et par havørne, ligesom mosen hyppigt er tilholdssted for unge ikke ynglende ørne.

Havørnen

I tidsrummet klokken 10-14 vil kyndige folk stå posteret rundt om i mosen til at guide besøgende til de rette steder.

- Det vil være en god idé først at tjekke ind på Lille Vildmosecentret, hvor vi løbende samler alle trådene via de meldinger, vi får ude fra felten, og informerer og leder besøgende ud til de steder, hvor chancerne er størst for at se ørnene, lover man fra vildmosecenterets side.

Havørnen er Nordeuropas største ørn.

Den kan blive over 30 år gammel og yngler ved lavvandede kyster, søer og fjorde.

Den lever af ådsler, fisk, vandfugle (gerne blishøns og skarver) samt mindre pattedyr.

De voksne ørne danner normalt par for livet.

Reden kan blive over tre meter høj og kan veje op til 500 kg.

Kongeørnen

Arten har ynglet i Danmark siden istiden, undtagen i perioden fra 1900-1994.

Kongeørnen er lidt mindre end havørnen og flyver mere elegant

I Lille Vildmose ynglede i 1999 det første par kongeørne i nyere tid.

Kongeørnen lever af fugle (især gæs), harer og mindre gnavere, men den går heller ikke af vejen for at æde ådsler.

Skulle der ikke lige være en ørn at se derude, så kan du glæde dig over mange andre fugle.

I denne tid besøges vildmosen af mange grågæs, sædgæs, bramgæs, blisgæs, sangsvaner, pibesvaner og svømmeænder. Ikke mindst i den nye Birkesø er der mange fugle at se.

Læs mere på ørnensdag.dk

Del på Facebook Del på Twitter Del på mail
Henter...