Skovrider Bent Egede Andersen drøfter arealforhold med Evald Borup og Jan Skovfoged, som er to af de nærmeste naboer til det nye naturområde i Gerding

GERDING: Gerding bliver inden længe nabo til naturpark.

Efter statens køb af de to ejendomme i Rise, er der allerede stor aktivitet i skoven omkring landsbyen. Der bliver fældet træer, flyttet jord, etableret hegn mv. - og hvad skal det hele ende med?.

Til at svare på dette spørgsmål, havde Gerding bylaug forleden inviteret skovrider Bent Egede Andersen til at komme og fortælle om projektet, og interessen var så stor, at rammerne i byens samlingssted ”Hytten” på det nærmeste blev sprængt.

Skovridderen kunne på mødet berolige Gerding-borgerne med, at der heller ikke i fremtiden bliver begrænsninger for at færdes i området.

De opsatte hegn har udelukkende til formål at holde de udsatte vildheste indespærret.

Der er allerede udsat en lille flok heste i den kommende naturpark, og skovridderen opfordrede kraftigt Gerding-borgerne til ikke at fodre hestene.

Skovridderen understregede i øvrigt værdien af et godt samarbejde med naboerne - og efterlyste forslag til, hvordan adgangen til naturen kan bibeholdes og endda forbedres.

Gerding-beboerne betonede omvendt, at de er glade for det nye naboskab og ser positivt på udsigten til, at gamle naturværdier bliver genskabt.

I gamle dage kunne man eksempelvis stå på højene og skue nedover Lindenborg Ådal, og den mulighed kunne det være dejligt at få genskabt, forlød dét.

Også spørgsmålet om, hvorvidt der nu skal laves mountainbike-ruter i skoven optog beboerne.

Flere gav udtryk for, at de ærligt talt ikke er interesserede i den uro, som disse cyklister skaber.

Hertil svarede Bent Egede Andersen, at der i forvejen er mange tilbud for mountainbikere inde omkring Skørping, og at der derfor heller ikke er aktuelle planer om mountainbike-ruter i Gerding-området.

Del på Facebook Del på Twitter Del på mail
Henter...