Lokal tælling her i foråret i Rebild Bakker lover godt for den ellers trængte trehornede skarnbasse

REBILD: Midt i strømmen af dårlige nyheder om arter, der er godt på vej til at uddø, er der heldigvis også plads til solstrålehistorier.

En af dem handler om skarnbasserne i Rebild Bakker. De ser slet og ret ud til at stortrives i dette forår.

- Normalt observerer man kun enkelte individer, men i år har vi registreret en usædvanlig og rekordstor mængde af den trehornede skarnbasse, der også bærer navnet Typhaeus typhoeus.

- Vurderet ud fra deres ynglebiologi og antal ynglegange er der skønnet en forårsbestand af voksne biller på mellem 500-1.000. Det er et antal og koncentration, der mig bekendt ikke et set andre steder end i Rebild Bakker i nyere tid, siger skovrider Bendt Egede Andersen, Naturstyrelsen Himmerland.

Netop Rebild Bakker udgør en af de få og nordligste bastioner for den trehornede skarnbasse, der ellers er en såkaldt rødlisteart og således er vurderet som sjælden i Danmark.

Der har siden 1996 løbende været registeret enkelte fund af den trehornede skarnbasse i Rebild Bakker med års mellemrum, men ved Naturstyrelsens mere systematiske gennemgang her i foråret 2019 blev der på udvalgte steder fundet eksemplarer og nygravede ynglegange i et overras- kende stort antal.

Den høje aktivitet findes primært på nogle flade, sandede og solopvarmede steder med kort vegetation, hvor fårene og gederne ynder at opholde sig, herunder arealer hvor lyngen er forynget ved afbrænding inden for de seneste år.

Her triller billerne primært om natten afsted med de efterladte gødningskugler til deres forrådskamre, hvor de og deres afkom æder af dem.

Det er først i efteråret, at billerne kommer op af deres huller, hvor de går i gang med at fede sig selv op, og efterfølgende finde sig en mage. Som den eneste art i skarnbassefamilien samarbejder de trehornede skarnbassepar om det helt store ”husprojekt”. Hunnen graver op til en meter lang gang ned i sandet, hvor hun lægger æg i små afsatser i gangen, og det er hannens arbejde at skaffe gødningskugler til boet og ynglekamrene. Indgangen kan om foråret tydeligt ses som små ”muldvarpeskud” med et hul i, og ved en mild vinter kan disse allerede ses i slutningen af vinteren. De voksne biller dør engang hen mod sommeren, når alle æggene er lagt, og gangene er lukket af med gødning og sand. Efter mindst et år har larverne ædt sig igennem madpakken og forpupper sig, og kommer så frem som nye biller, og artens livscyklus starter forfra.

Ved Naturstyrelsens gennemgang i år er billen også fundet på en helt ny lokalitet i Rold Skov med gedegræsning, og der er også fundet andre rødlistede biller og edderkopper, som ikke er registreret før i Rebild Bakker, blandt andet hedemøgbillen og dværgninjaen.

Del på Facebook Del på Twitter Del på mail
Henter...