Aktiviteten i 2020 slår alle rekorder hos Rebild Kanoudlejning

”Du har ringet til Rebild Kanoudlejning. Alle vore kanoer er udlejet frem til på søndag”.

Beskeden på den automatiske telefonsvarer siger egentlig det hele.

Mens mange andre - større - turist-aktører vånder sig denne sommer, er der bestemt ingen mundvige, der vender nedad hos Lars Otte Kofoed, som nu igennem 15 år har stået for udlejningen af kanoer ved Lindenborg Å.

- 2020 er helt indiskutabelt min hidtil bedste sæson nogensinde.

- Men med det aktivitetsniveau, vi har oplevet denne sommer, har vi reelt også nået grænsen for, hvad både vi - og Lindenborg Å - kan bære, konstaterer Lars Otte Kofoed, som, når han ellers ikke udlejer kanoer i Gravlev Ådal i sommerferien, tjener til dagen og vejen som ungdomsskoleinspektør i Mariagerfjord Kommune.

Interessen for kanosejlads blev i sin tid netop vakt via arbejdet som klubpædagog, og i 2005 købte Lars Otte Kofoed sine første seks udlejningskanoer.

- Det var seks brugte glasfiberkanoer, fremstillet i Rumænien, og jeg havde groft sagt ikke andet end problemer med dem, fordi de stort set sprang læk, hver gang de stødte på en sten i åen, mindes han.

I dag er alle Rebild Kanoudlejnings kanoer fremstillet i aluminium.

Seks kanoer er med årene blevet til 30.

Og så skal flåden i øvrigt heller ikke udvides yderligere, fastslår Lars Otte Kofoed i et bestemt tonefald.

- Når folk lejer en kano, er det jo bl. a. fordi, de gerne vil ud at opleve stilheden i naturen. Og så duer det ikke, at de i stedet nærmest oplever at skulle sejle i kø. Sådan som det efterhånden nogle steder er tilfældet på Gudenåen, pointerer han.

Begyndervenligt åvand

Alle Rebild Kanoudlejnings kanoture udgår fra Nybro i ådalen for foden af Rebild Bakker.

Den korteste tur er på cirka syv km og går til Klepholm/Kærvang ved Støvring.

Vil man gerne sejle lidt længere kan man vælge at fortsætte yderligere en halv times tid til Støvringvej lidt uden for Støvring by.

Turen, som de fleste foretrækker, er den cirka 17 km lange tur fra startstedet og til Håls Bro nær krydset Gerdingvej/Hålsbrovej.

Tur nr. fire er på cirka 21 km og går til Lindenborg Gods, og for de allermest udholdende er der en tur på cirka 33 km fra startstedet og til Limfjorden ved Storvorde.

Det er erfaringsmæssigt en tur på cirka 11 timer, som mange vælger at kombinere med en overnatning undervejs.

Fælles for alle ture er ifølge Lars Otte Kofoed, at de afvikles på et af Danmarks mest begyndervenlige åløb.

- Åen ligger generelt lavt i terrænet, så man for det meste er i læ for vinden. Der er ingen søer, man skal forcere - med deraf følgende strøm-udfordringer. Og så er åen for øvrigt i gennemsnit kun cirka 80 centimeter dyb.

- Det er ikke det samme som, at man som urutineret kanoroer ikke kan risikere en ufrivillig vandgang. Men egentlige ulykker - det har vi hidtil været lykkeligt forskånet for i alle de 15 år, jeg nu har haft med kanoudlejningen at gøre, fremhæver Lars Otte Kofoed.

Snart kun weekendudlejning

Måske netop af den grund er det også et bredt udsnit af kanoroere, der vælger at ”sejle op ad åen” i det himmerlandske.

- Tit er det yngre mennesker, som har sat kammeraterne stævne til en kanotur. Men vi har f. eks. også været ude for at skulle lægge kanoer til en 80 års-fødselsdag.

- Det er virkelig alle typer af kunder, man møder i løbet af sådan en kanoudlejningssæson.

- Og i bund og grund er det vel også dét, der gør, at jeg stadig synes, det er sjovt at bruge min sommerferie på at leje kanoer ud.

- Udover at jeg selvfølgelig også tjener en lille klatskilling, skynder Lars Otte Kofoed sig for fuldstændighedens skyld at tilføje.

Kanoudlejningen er primært koncentreret til uge 29, 30 og 31, og allerede fra og med den kommende uge går Rebild Kanoudlejning over til kun at udleje kanoer i weekenderne (incl. fredag eftermiddag).

På hverdage henviser Lars Otte Kofoed i stedet til Rold Storkro, som også i et vist omfang udlejer kanoer. Omend i noget mindre målestok end Rebild Kanoudlejning.

Weekendudlejningen af kanoer er åben frem til og med søndag 27. september, og så lukker Lars Otte Kofoed for resten sin udlejningsvirksomhed ned for vinteren for først at åbne igen omkring 1. maj.

- Erfaringsmæssigt er der alligevel ikke gæster til at leje kanoer ud i vinterhalvåret. Og derudover er der også et hensyn at tage til dyrelivet langs åen. Heriblandt havørnene, som gerne skal have fred og ro til at yngle, nævner indehaveren af Rebild Kanoudlejning.

Del på Facebook Del på Twitter Del på mail
Henter...