Byrådet vil arbejde aktivt med FN’s verdensmål

REBILD: Et samlet byråd i Rebild Kommune har vedtaget at arbejde aktivt med FN’s verdensmål, og komme med en række konkrete forslag til lokale initiativer.

Efter grundige drøftelser og debat på et visionsseminar i marts, et temamøde i maj og den politiske behandling i alle fagudvalg i løbet af juni, nikkede et enigt byråd til et samlet katalog over kommunale tiltag og initiativer der understøtter FN’s 17 verdensmål for en bæredygtig udvikling. Dermed træder Rebild Kommune ind på bæredygtigheds-scenen med et helt konkret udspil til, hvad der skal gøres lokalt.

- Forvaltningen har lavet et grundigt forarbejde, og vi har fra politisk side givet os tid til at arbejde med det og drøfte tingene ordentligt igennem. Vi er fuldstændig enige om det her udspil og derfor er jeg ikke i tvivl om, at vi når i mål med det, vi har sat os for, siger borgmester Leon Sebbelin og fortsætter:

- Det er vigtigt, at vi tager arbejdet med verdensmålene på os. Som kommune har vi et ansvar, vi skal gå forrest og vise vejen. Og det bedste sted at starte er jo som bekendt med én selv. Så det gør vi. Vi skruer på de knapper vi kan. Nogle af dem er store og kræver vilje, økonomi og samarbejde med andre. Andre er mindre og lige til at dreje med det samme.

- Det er for eksempel reduktion af madspild i vores køkkener og kantiner og at kommunen øjeblikkeligt stopper med at købe vand på plastikflasker. At dreje de kommunale indkøb og udbud i en mere bæredygtig retning er et gennemgående emne i kataloget.

Træplantning og ideer fra borgerne

Der bliver også sat mere jordnære ting i gang. Alle børn i Rebild Kommune skal nemlig fremover være med til at plante træer til en årlig træplantningsdag.

Et af de tiltag borgmesteren og de andre politikere venter sig meget af, er det rådgivende udvalg, som de har besluttet at nedsætte. Udvalget skal komme med ideer til hvordan Rebild Kommune de kommende år kan arbejde med verdensmålene, de skal råde og inspirere, og vise hvordan kommunen aktivt kan inddrage borgerne i arbejdet med verdensmålene.

Udvalget kommer til at bestå af 15 medlemmer udpeget af byrådet. Seks byrådsmedlemmer (en fra hver af de politiske grupper) og ni borgere. Der er altså ni pladser i udvalget som interesserede borgere kan byde ind på.

I august 2019 sendes invitation ud til borgerne om at deltage i udvalget. I september 2019 udpeger byrådet medlemmerne og arbejdet starter i oktober 2019. Arbejdet forventes at være afsluttet til sommerferien 2020 og derefter behandler byrådet udvalgets resultater.

Del på Facebook Del på Twitter Del på mail
Henter...