Lille bog eller hæfte skal være med til at fastholde hjemmehjælpererhvervets historie, mens tid er

Hjemmeplejen rummer mange gode historier, som nu skal dokumenteres og fortælles.

På en eller anden måde har hjemmehjælperne i Arden altid været en stor del af byens udvikling. Byens plejehjem Solgården blev grundlagt i 1958, og det blev hurtigt en stor arbejdsplads for byens kvinder, der dengang ikke havde så mange andre valgmuligheder, når det gjaldt jobsøgning i Arden.

Anita Sørensen, der er arkivleder på Arden Lokalhistorisk Forening og Arkiv, har selv arbejdet som hjemmehjælper på Solgården tilbage i 1975, hvor de daglige opgaver bestod af alt fra klargøring af morgenmad til hjælp i køkkenet, rengøring, frokost til beboerne, indkøb og eftermiddagskaffe, inden det blev fyraften. Dengang havde man som hjemmehjælper to borgere at tilse pr. dag, men i dag har man måske maximalt en time pr. borger, inden turen går videre til den næste.

- Så der er meget, der er ændret, nu hvor tingene og arbejdsgangene er meget mere specialiserede og effektive, fastslår Anita Sørensen, som hurtigt blev fascineret af den rivende udvikling, som dette fag har gennemgået.

Sammen med bestyrelsesformand for arkivet, Berit Neergaard, har hun derfor besluttet sig for at dokumentere de mange historier og beretninger, der knytter sig til hjemmehjælper-jobbet.

Husmoderafløsere

Hjemmehjælpen stammer helt tilbage til de såkaldte husmoderafløsere, der blev etableret som et beskæftigelsesprojekt under 2. verdenskrig. En husmoderafløsers opgave var at aflaste syge husmødre i hjemmet med sigte på de hårdest ramte hjem og enlige kvinder med børn.

I 1958 blev ordningen med husmoderafløsning udbygget med hjemmehjælpsordningen, da det blev muligt for kommunerne at tilbyde ældre varig hjemmehjælp finansieret af staten. I øvrigt sammenfaldende med etableringen af plejehjemmet Solgården i Arden, hvor de første skridt i retning af hjemmehjælpere således blev taget. Senere hen i 1974 blev uddannelsen obligatorisk med loven om social bistand, og derfra er det gået stærkt.

- Arden var således med helt fra begyndelsen, og mange af dem, der var med dengang og fortsat kan berette om, hvordan tingene var i starten, er nu blandt vores ældste medborgere, konstaterer bestyrelsesformand Berit Neergaard og fortsætter:

- Derfor synes vi det er vigtigt, at historien bliver fastholdt, mens tid er. Det vil vi forsøge med stor hjælp fra frivillige kræfter - blandt andet Frivilligcentret i Hadsund.

En lille bog eller hæfte

- En studerende fra Aalborg Universitet har desuden igangsat en større interviewrunde blandt de mange, der har arbejdet med hjemmepleje i Arden. I starten var vi naturligvis lidt usikre på projektets omfang, men efterhånden, som det er skredet fremad, står dybden og omfanget af historien mere og mere tydeligt for os, fortæller Berit Neergaard.

- Tanken er, når vi er igennem mange flere interviews, og når de mange oplysninger er gennemgået, at udtrække hjemmehjælpererhvervets samlede historie. Vi håber med gode fondes hjælp at kunne udgive et lille hæfte eller en lille bog, der samler historierne og dermed bevarer og formidler disse til omverdenen i dag, slutter arkivleder Anita Sørensen.

Del på Facebook Del på Twitter Del på mail
Henter...